POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI 2018-05-31T11:25:47+00:00

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Svako lice koje pristupa sajtu www.healthcareeurope.rs i svim njegovim sadržajima se smatra Korisnikom. Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji veb sajt HealthCare Europe prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije koje prikuplja od korisnika sajta (u daljem tekstu,“Korisnik“) preko www.healthcareeurope.rs sajta ili odredišnih strana u vlasništvu HealthCare Europe sajta (u daljem tekstu“Sajt“). Ova politika privatnosti se odnosi na Sajt i sve proizvode i usluge koje nudimo.

Vaši lični podaci se nikada neće zloupotrebljavati, na bilo koji način. Podaci koje nam poverite nikada neće biti prodati trećim licima – sem ukoliko se tako nešto ne zahteva od nas zakonom.
Omogućili smo da se u svakom momentu brzo i jednostavno možete odjaviti ukoliko odlučite da više ne želite da primate imejl obaveštenja od nas a imejlove od nas ćete uvek dobijati jedino ukoliko ste se dobrovoljno prijavili za prijem istih.

 

Lični identifikacioni podaci – prikupljanje, korišćenje i tajnost podataka o ličnosti

HealthCare Europe prikuplja lične, identifikacione, podatke od Korisnika na različite načine, uključujući, ali ne ograničavajući se, kada Korisnici posećuju naš Sajt, registruju na Sajtu, vrše prijavu za posao na Sajtu, prijavljuju se na imejl obaveštenja, popunjavaju formulare, ili vrše bilo koju aktivnosti na Sajtu a u vezi sa uslugama, funkcijama ili resursima dostupnim na Sajtu.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, kao što su Vaše ime, prezime, adresa, broj telefona ili imejl. Ove podatke tražimo od Korisnika isključivo uz dozvolu i saglasnost Korisnika a za potrebe konkurisanja za neko od otvorenih radih mesta ili prijave za imejl obaveštenja. Lične informacije Korisnika Sajt prikuplja samo ukoliko je Korisnik dobrovoljno dostavio takve informacije. Korisnici uvek mogu da odbiju da pruže identifikacione informacije, osim što u tim slučajevima mogu biti ali nisu nužno uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti na Sajtu. Korisnici mogu posetiti Sajt anonimno.

Podaci koje kandidat ostavi na Sajtu a u cilju prijave za posao ostaju u službi ljudskih resursa trajno kako bismo mogli kontaktirati kandidate kada se za to ukaže potreba. Podatke koristimo isključivo u svrhe procene da li kandidat odgovara otvorenim pozicijama u HealthCare Europe.
Ako radna biografija sadrži posebne kategorije ličnih podatka kao što su rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, takavu radnu biografiju nećemo čuvati i zatražićemo od kandidata da nam pošalje radnu biografiju bez tih podataka. Kandidat ima pravo da u svakom trenutku zatraži uvid u to koje podatke o njemu čuvamo.

Sa saglasnošću Korisnika (gde je potrebno), Sajt koristi podatke o ličnosti da bi Korisniku dostavili informacije o aktuelnim proizvodima ili uslugama (marketinške komunikacije, kampanje ili promocije). Ovo se može uraditi putem imejla, oglasa, SMS poruka, telefonskih poziva i/ili pisma a u meri u kojoj to dopuštaju važeći zakoni. Neke od kampanja i promocija se pokreću na stranicama trećih lica i/ili na društvenim mrežama.

 

Zaštita podataka i njihova bezbednost

HealthCare Europe lične podatke koristi isključivo u cilju razmatranja kandidata za prijavu za posao. Pristup podacima o ličnosti imaju samo osobe koje se bave administracijom Sajta i zaposleni u službi ljudskih resursa kojima je neophodno da imaju pristup ovim podacima kako bi vršili selekciju kandidata.

Sajt ne prodaje, trguje ili iznajmljuje Korisničke lične identifikacione podatke trećim licima niti na tržištu. Zaposleni su u obavezi da poštuju poverljivost podataka Korisnika i odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Sajt preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurao podatke o ličnosti od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije, neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

 

Identifikacioni podaci koji nisu lične prirode – informacije koje se beleže automatski

Kada Korisnik pristupi Sajtu, prikupljaju se informacije koje se ne smatraju ličnim. Sajt ima pravo prikupljanja identifikacionih podataka o Korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa Sajtom. Ne-lični identifikacioni podaci mogu uključiti ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o Korisnicima sredstava za priključenje na našem Sajtu, kao što je operativni sistem, Internet provajder koji koriste i druge slične informacije. Podaci prikupljeni na ovaj način se upotrebljavaju u cilju održavanja sajta, poboljšanja njegovog sadržaja i funkcionalnosti. Podaci prikupljeni na ovaj način se ne razmatraju detaljni niti se ustupaju na uvid ili korišćenje trećim licima.

 

Kako koristimo prikupljene informacije

Sajt može prikupljati i koristiti lične podatke Korisnika u sledeće svrhe:

 • U cilji poboljšanja usluga koje pružamo
  • Informacije koje prikupljamo pomažu nam da efikasnije odgovorimo na vaše zahteve korisničkoj službi i podršci
 • Za personalizaciju iskustva korisnika
  • Možemo iskoristiti informacije dobijene na gore navedeni način da shvatimo kako naši Korisnici (kao grupa) koriste proizvode, usluge i resurse koji se nalaze na Sajtu.
 • U cilju unapređenja Sajta
  • Možemo koristiti povratne informacije koje navedete za poboljšanje naših proizvoda i usluga. Koristimo vaše podatke o ličnosti (I) da analiziramo želje i navike Korisnika (kao grupe), (II) da predvidimo potrebe Korisnika na osnovu naše analize vašeg profila, (III) da poboljšamo i personalizujemo vaše iskustvo na našim veb stranicama
 • Za slanje periodičnih poruka elektronske pošte
  • Ako Korisnici odluče da se opredele za našu primanje imejl obaveštenja te se registruju na listu primalaca obaveštenja, ovaj vid komunikacije koristimo za slanje informacija o aktuelnostima, proizvodima, promocijama, kampanjama i novinama na Sajtu. Takođe, imejl se može koristiti kao kanal komunikacije da odgovorimo na zahteve Korisnika, pitanja, žalbe i/ili druge teme koje su u vezi sa našim poslovanjem a Sajtu je u poslovnom interesu da na takve upite odgovori. Ako u bilo kom trenutku Korisnik želi da se odjavi od prijema imejl obaveštenja i poruka, opcija odjave je uključena, nalazi se u samom dnu poslate poruke i sastavni je deo svakog imejla.

 

Cookies – kolačići

Kolačići odnosno “cookies” su fajlovi koje hard disk računara privremeno čuva, a koji omogućavaju Sajtu da prepozna Korisnički računar svaki sledeći put kada Korisnik poseti Sajt. Fajlovi prikupljeni na ovaj način koriste se isključivo za sakupljanje informacija i to onih koje se tiču posete Sajtu i načina korišćenja sadržaja Sajta.

 

Maloletnici

Sajt ne traži i ne prikuplja podatke sa namerom kada se radi o licima mlađim od 16 godina. Ukoliko otkrijemo da smo nenamerno prikupili takav podatak, isti će odmah biti uklonjen iz beze podataka. Svesno i sa namerom nikada nećemo uzimati lične podatke maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti i ustupiti trećim licima bez dozvole. Sajt preporučuje roditeljima ili starateljima da nauče decu bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebali da otkrivaju lične podatke bez prethodnog odobrenja i dozvole od strane roditelja ili staratelja. 

 

Čuvanje podataka

Podatke o ličnosti prikupljamo i čuvamo u okviru baze podataka, putem softvera za upravljanje veb sajtom i softvera za slanje imejl marketing poruka.

 


Prava Korisnika

Korisnik u svakom trenutku ima pravo da:

 • se odjavi sa imejl liste
 • zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u bazi podataka
 • zatraži da bude zaboravljen (što podrazumeva da se izbrišu svi podaci Korisnika iz baze
  podataka)

 


Promene u politici privatnosti

Sajt ima diskreciono pravo da ažurira ovu politiku privatnosti u bilo koje vreme. Kada to učinimo, mi ćemo revidirati ažurirani datum na dnu ove stranice i/ili poslati vam imejl obaveštenje. Preporučujemo Korisnicima da povremeno provere ovu stranicu kako bi bili pravovremeno obavešteni o nastalim promenama. Korisnik će na ovaj način ostati informisan o tome na koji način štitimo lične podatke koje prikupimo. Saglasni ste i prihvatate da je Vaša odgovornost da pregledate ovu politiku privatnosti periodično i postanete svesni modifikacija.

 


Vaše prihvatanje ovih uslova

Korišćenjem ovog Sajta, prihvatate ovu politiku. Ako se ne slažete sa ovom politikom, molim Vas da ne koristite naš Sajt. Korišćenje Sajta nakon objavljivanja promena u ovoj politici će se smatrati kao Vaše prihvatanje tih promena.

 


Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom politikom privatnosti, prakse Sajta ili vašom interakcijom sa ovim Sajtom, kontaktirajte nas na: office@healthcareeurope.rs

HealthCare Europe doo
Potes Rumska petlja 5
22400 Ruma

 

26.05.2018.