January 27, 2023

HealthCare Europe donacije: dušeci za Banju Rusandu

Kompanija HealthCare Europe DOO još jednom se pokazala u svojoj humanosti, pa je tako 24. januara donacija od 20 dušeka uručena Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Rusanda“ u Melencima.

Ova medicinska ustanova dugi niz godina leči pacijente sa neurološkim oboljenjima, reumatološkim bolestima, stanjima nakon trauma ili hirurških intervencija, kožna oboljenja i deformitete lokomotornog sistema kod dece, a naša kompanija se veoma rado odazvala na njihovu molbu za pomoć, pre svega kako bi brojni pacijenti ove bolnice boravili u što boljim uslovima.

Podsećamo da je tokom prethodne godine naša kompanija uručila brojne donacije medicinskim ustanovama širom zemlje, a kako se uvek trudimo da promovišemo humanist i solidarnost, ova praksa će se nastaviti i u budućnosti.