December 12, 2023

Donacija Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici

Nastavljajući koracima darivanja, kompanija HealthCare Europe je 7.12. donirala 60.000 jednokratnih zaštitnih maski Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Donaciju je sa zahvalnošću prihvatio V.D. direktora prim.dr Dragan Malobabić, koji je podsetio da je HealthCare u prethodnim godinama ovoj medicinskoj ustanovi donirala više od 400 jastuka, kao i značajne količine zaštitnih maski i odela.

Kao društveno odgovorna kompanija, trudimo se da odgovorimo na sve molbe na najbolji način na koji možemo, ali i da damo primer drugima.