June 12, 2023

Šef računovodstva

Opis poslova:

•   Rukovodi i organizuje rad zaposlenih iz oblasti računovodstva i kontrolinga;

•   Vodi kompletno knjigovodstvo u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i MRS-a;

•   Vrši knjiženje, balansiranje i usklađivanje računa;

•   Kontroliše bruto bilans na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou, uočava i ispravlja eventualne nepravilnosti;

•   Vrši obračun PDV-a i priprema PDV prijava;

•   Kontroliše Knjigu ulaznih i izlaznih faktura, konta i knjigovodstvene evidencije za obračun PDV;

•   Priprema završni račun i poreski bilans;

•   Prati stanje knjigovodstvenih analitičkih kartica dobavljača, kupaca kako domaćih tako i ino, i učestvuje u njihovom usaglašavanju i sravnjenju ukoliko je neophodno;

•   Priprema izveštaje za rukovodstvo, klijente i banke;

•   Vrši komunikaciju sa poreskim organima i klijentima;

•   Priprema različite poreske prijave i vrši administriranje ključne računovodstvene dokumentacije;

•   Vrši knjiženje transakcija vezanih za osnovna sredstava, nematerijalna ulaganja, PDV, rezervisanja i ukalkulisavanja;

•   U slučaju odsustva nekog od svojih podređenih, organizuje nesmetani rad ostatka kolektiva i adekvatnu zamenu za zaposlenog u cilju što bolje organizacije službe i neometanog rada kompanije;

•   Koordinira aktivnosti Službe računovodstva sa drugim odeljenjima;

•   Prati promene relevantnih računovodstvenih propisa i vrši usklađivanje poslovanja sa njima.Neophodne kvalifikacije:

• VII-1 nivo diploma fakulteta iz oblasti ekonomije, sa fokusom na računovodstvo, finansije i reviziju;

• Napredno znanje iz MS office paketa;

• Poznavanje rada u ERP sistemu (Pantheon i/ili SAP);

• Znanje računovodstvenih standarda;

• Jake analitičke veštine;

• Dobre komunikacione i pisane veštine engleskog jezika;

• Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 5 godina;

• Posedovanje sertifikata ovlašćenog računovođe biće smatrano kao prednost.

Prijavite se već sada i omogućite sebi da radite u internacionalnoj kompaniji, svakodnevno učite i napredujete. Prijavu pošaljite na adresu: hrtim@healthcareeurope.rs