мај 22, 2022

Pravni osnov obrade podataka:

Za neke svrhe obrade, Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

U nekim situacijama imamo legitiman interes za obradu Vaših podataka, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.

Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva ili ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.