јун 9, 2022

Pravo na korišćenje

Pristup Vašim podacima imaju naši zaposleni i to samo oni kojima su potrebni kako bi ispunili sve Vaše zahteve.
U određenim situacijama, pristup podacima mogu imati naši eksterni partneri kojima poveravamo određene poslove kako bismo usluge koje pružamo doveli na najviši nivo. To znači da nam je za neke usluge potrebna pomoć partnera – kompanija kojoj smo poverili održavanje našeg web sajta ili kompanija koja brine da imate sve potrebne i verodostojne informacije na našim nalozima na društvenim mrežama. Svi naši partneri su izabrani na veoma strog i pažljiv način obavezujući se Ugovorom na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, kao i svih poslovnih tajni kompanije. Bitno je da razumete da to ne znači da eksterni partneri mogu koristiti Vaše podatke za svoje potrebe, već isključivo i samo u cilju pružanja usluge za
koju su angažovani, kako je objašnjeno u prethodnim odredbama.