јун 9, 2022

Prenos ličnih podataka u druge države

Iznošenje podataka u inostrane države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Ukoliko pojedini Rukovaci imaju sedište izvan gore grupe zemalja EU i USA, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.