мај 22, 2022

Rukovalac podacima

Rukovalac je subjekat koji samostalno ili sa drugim subjektima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.

Rukovalac podacima za obradu podataka je HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA, Potes Rumska petlja 5, 22400 Ruma (u daljem tekstu: Healthcare Europe).