мај 22, 2022

Razlozi zbog kojih prikupljamo podatke (svrha obrade podataka):

1. internet sajt www.healthcareeurope.rs
Ukoliko želite da budete redovno obavešteni o aktivnostima naše kompanije, kroz mogućnost newsletter prijave nudimo vam mogućnost da budete uvek i pravovremeno obavešteni o svim novostima, a potrebno je samo da ostavite Vašu email adresu kao lični podatak, kako bismo vam omogućilli ovu prijavu.

2. kandidati za zaposlenje
Kako biste postali deo našeg tima potrebno je da posetite našu stranicu za karijeru i ostavite nam podatke na osnovu kojih možemo da vas kontaktiramo i izvršimo selekciju za željeno radno mesto. Takođe i u slučaju da želite odgovor na neko vama bitno pitanje o našim uslugama, najlakši način da to činimo jeste da nam ostavite Vaše lične podatke, kako bismo to pravovremeno i što pre učinili i kako bi informacije stigle do vas na vreme.

3. cookies/kolačići
Da bismo vam obezbedili što bolje funkcionisanje našeg web sajta i pretragu naših web stranica, prikupljaćemo podatke prilikom same Vaše posete našoj internet stranici. U tu svrhu koristimo kolačiće i Google Analytics, o čemu više informacija možete pronaći i u kasnijim redovima, kao i koriščenju i interakciji sa nalozima na društvenim mrežama naše kompanije, ili korišćenju platformi društvenih mreža za obezbeđivanje što boljih informacija o našim proizvodima i uslugama.

Pored navedenih svrha, može se desiti da obrađujemo lične podatke u svrhu pregovora, zaključenja i ispunjenja ugovora.

U te svrhe, možemo obrađivati Vaše osnovne podatke (npr. ime i prezime, adresa, kontakt podaci, datum i mesto rođenja, kao i državljanstvo), podatke o identifikaciji (npr. izvodi iz privrednog registra, podaci iz lične karte, primer potpisa), podatke u vezi našeg poslovnog odnosa (npr. podaci o plaćanju, podaci o izdatim nalozima), informacije o bonitetu, o strukturi kompanije i njene vlasničke strukture, fotografije i video snimci (npr. prilikom proizvodnje i isporuke robe) kao i druge podatke u zavisnosti od konkretnog ugovornog odnosa. Nije moguće obezbediti potpunu listu svih ličnih podataka koje obrađujemo, jer kada je u pitanju evidencija potencijalnih kandidata za posao, svaki kandidat za posao može
u biografiji navesti različite podatke.

Napominjemo da Viodlučujete da li ćete nam i koje podatke dostaviti. Iz tog razloga, prilikom unošenja podataka na internet stranici obratite pažnju da li su sva polja obavezna. Ako odlučite da popunite sva polja garantujemo vam sigurnost svih podataka kao i da ćemo ih koristiti samo u svrhu u koju ste nam ih i dali. U daljem tekstu ova Politika privatnosti pojašnjava na koji način Healthcare Europe skuplja, čuva, obrađuje, koristi i prenosi Vaše podatke o ličnosti. Obrada podataka se vrši u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Upotrebom ili pristupom našim web stranicama
potvrđujete da ste sa razumevanjem pročitali, te da ste saglasni sa prikupljanjem, čuvanjem, obradom, korišćenjem i prenosom Vaših ličnih podataka. Pažljivo pročitajte ovu Politiku privatnosti kako bi vam bile jasnije glavne odredbe naše politike i prakse u vezi sa datim podacima i načinima na koje ćemo ih koristiti. Bitno je da vas upoznamo sa činjenicom da, upravo u zavisnosti od svrhe obrade, Healthcare Europe nekada ima svojstvo Rukovaoca, a nekada Obrađivača ličnih podataka. Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

Uveravamo se da je svaka Vaša poseta sigurna i obezbeđena po svim zakonskim regulativama, kao i sigurnog korišćenja interneta. Ako se, pak, ne slažete sa našim politikama i praksama, Vaš će izbor biti da ne koristite naš veb-sajt. Pristupanjem dajete pristanak za korišćenje Vašom voljom datih podataka.